Hur skapar jag en områdesgräns i appen?

För dig som ännu inte skapat ett konto och vill lägga till en områdesgräns för Min jaktmark:

1. Tryck på Hantera jaktmark i appens högermeny

2. Tryck på Ändra områdesgräns


För dig som redan har ett konto:

1. Välj jaktmark i appens vänstermeny

2. Tryck på Hantera jaktmark i appens högermeny

3. Tryck på Ändra områdesgräns
 

För Iphone:
a) Zooma in kartan på ditt jaktområde
b) Sätt ut gränserna för jaktområdet genom att trycka på (+) i mitten längst ner, dra kartan så att hårkorset siktar på ett hörn i jaktområdet. Upprepa tills jaktmarken är korrekt avgränsad.
c) Tryck på Klar

För Android:
a) Zooma in kartan på ditt jaktområde
b) Placera hårkorset i ett hörn av din jaktmark, tryck på (+) i mitten. Fortsätt att markera marken medsols till gränsen är korrekt avgränsad.
c) Tryck på Klar uppe i högra hörnet
d) Tryck på Spara