Vad kan jag se i Garmin-appen WeHunt?

När du synkat din klocka med din telefon gör du följande för att börja jaga med din smartwatch: 

1. Slå på Garmin Connect IQ under ditt namn i appens vänstermeny 

2. Starta WeHunt i din Garmin Smartwatch 

3. Starta en jakt i din telefon-app. 

 

Under en startad jakt i din telefon-app kan du ta del av jaktdeltagares och hundars positioner, se inkomna chattmeddelanden och använda dig av kompassen för navigering. 

 

Eftersom GPS:en i din telefon stängs av när din klockas GPS är aktiv, besparar du din telefons batteri vid användning av Garmin Smartwatches.