Hur kan jag som Tracker-användare dela mina enheter till WeHunt?

Du kan dela dina enheter till WeHunt på två olika sätt. Antingen delar du dina hundar genom en pågående jakt i WeHunt. Se denna artikel för information om hur detta fungerar. 


Om du vill att en WeHunt användare ska bli administratör för en enhet behöver du göra följande,


1. Gå till Enheter i Tracker appen. 

2. Tryck på "Dela Admin-rättigheter" på den enhet du vill dela, detta skapar en Admin-kod. 

3. Ge Admin-koden till WeHunt användaren som ska vara administratör för enheten. 

4. När administratören lägger till enheten i WeHunt, kommer det att finnas en uppmaning att fylla i Admin-koden.


Observera att ägaren av enheten, det vill säga Tracker användaren som skapade Admin-koden, kan när som helst ta bort Admin-koden och därmed återkalla alla WeHunt användares Admin-rättigheter till den specifika enheten.

För att vara administratör för en enhet i WeHunt behöver du minst ett WeHunt Premium abonnemang.